[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
ความรู้ทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับการโค้ช
 
บทความการโค้ช : ทฤษฏีโค้ช... อ่านต่อ
บทความการโค้ช : การนำเทคนิคโค้ชไปใช้... อ่านต่อ
บทความการโค้ช : กระบวนการ Coaching (Coaching Process)... อ่านต่อ
บทความการโค้ช : ความแตกต่างของการ Coach, Consult, Counseling/Therapy, NLP , Mentor... อ่านต่อ
เครื่องมือโค้ช : Consult & Coaching.. อ่านต่อ
เครื่องมือโค้ช : Coaching by Model... อ่านต่อ
เทคนิคการโค้ช : เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช... อ่านต่อ
เทคนิคการโค้ช : แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา... อ่านต่อ
เทคนิคการโค้ช : ตัวอย่างบทสนทนาที่ โค้ชปกรณ์ ใช้ครับ... อ่านต่อ
Coach Share (From Facebook)... อ่านต่อ
   
 
 
 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240