[www.peakpotential.in.th]
 peakpotential
 
 

 
 
 
    เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
โดย โค้ชปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
คลิปวีดีโอ เรียนรู้ออนไลน์ หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

   การโค้ช (Coaching) คือ การทำให้โค้ชชี่สามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมา ใช้ในการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเองตาม Style ของตัวเอง

   การโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก จึงเป็นกระบวนการที่โค้ชเชื่อมโยงสมรรถนะด้านคุณค่า (Value Base Competency) กับการสร้างพลังเชิงบวกด้วยปัญญา (Positive Intelligence)
   เอกสารที่ใช้กับหลักสูตรนี้
    slide หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [download]
    Balancing Coaching Card [download]

หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.1/6]
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.2/6]
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.3/6]
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.4/6]
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.5/6]
 
หลักสูตรกระบวนการโค้ชด้วยจิตวิทยาเชิงบวก [p.6/6]
         
 
 
 
 
 

 
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการของเรา | ความรู้ทั่วไป | ติดต่อเรา
Copyright @2015. All Rights Reserved. Enmark Solution Company Limited.
112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240